Beleid Galerie Noord 2019-2020

 

Versie: 10 december 2018

 

Galerie Noord verrast met eigentijdse kunst uit Noord-Nederland.

 

Inleiding

 

Galerie Noord werd in 1997 opgericht als kunstenaarsinitiatief en is al meer dan twintig jaar een plek voor kunst en ontmoeting in het centrum van Groningen. De Galerie wordt gerund door vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. De kwaliteit van de exposities is goed en er zijn veel vrijwilligers actief. Financieel zijn er zorgen en de galerie acht de tijd rijp voor een herpositionering. In dit beleidsplan leggen we uit waar de galerie voor staat en welke stappen we zetten om financieel gezonder te worden en fit voor de toekomst te blijven.

 

Visie en doelstelling

 

Galerie Noord is een expositieruimte in hartje Groningen. Vierwekelijks bieden we kunstenaars uit Noord-Nederland de mogelijkheid recent werk te tonen, solo of in kleine groepen. Galerie Noord richt zich op autonoom, experimenteel en onderzoekend werk in vrijwel alle disciplines. Galerie Noord wil bezoekers verrassen door tentoonstellingen te bieden met een wisselend karakter. Daarom zijn onze vrijwilligers altijd op zoek naar kunstenaars die nieuwe wegen aan het ontdekken zijn en een plek zoeken om hun meest recente werk te tonen aan hun eigen publiek en dat van Galerie Noord.

 

Activiteiten

 

Exposities

De kern van de activiteiten die Galerie Noord ontplooit is het samenstellen en verzorgen van exposities. De exposities wisselen maandelijks en worden steeds zorgvuldig samengesteld in een samenspel tussen onze curatoren en de exposerende kunstenaars. De exposities onderscheiden zich door de manier waarop ze zijn ingericht en door hun samenstelling. Fotografen exposeren samen met installatiekunstenaars en schilders met tekenaars. Solo- en groepstentoonstellingen wisselen elkaar af. Kortom: een bezoeker weet nooit wat hij kan verwachten wanneer hij Galerie Noord binnen wandelt, behalve dat de tentoonstellingen goed zijn vormgegeven en zeer professioneel en opvallend van karakter zijn. Een overzicht van recente tentoonstellingen is te vinden op onze website, www.galerienoord.nl.

 

Overige activiteiten

Naast het realiseren van maandelijkse exposities bestaat de behoefte om in Galerie Noord meer activiteiten te ontplooien. Exposities blijven de kern, maar om de drempel om de galerie te bezoeken verder te verlagen en om nieuwe bezoekers te trekken zullen we met enige regelmaat tijdens exposities activiteiten organiseren. Die activiteiten hebben altijd een relatie met de lopende expositie dan wel met eigentijdse kunst in het Noorden in het algemeen.

 

De ruimte

 

Als een vrijwilliger van Galerie Noord wordt gevraagd waar hij trots op is, is ‘de ruimte’ steevast een van de eerste antwoorden die hij geeft. De expositieruimte is gepositioneerd in het centrum van Groningen, net buiten de drukte, en is licht en intiem. De ruimte is niet groot, maar biedt voldoende mogelijkheden om de verrassing in de exposities te houden. Er is een voorste ruimte, een smallere ruimte en een grote ruimte achterin. Die achterste ruimte wordt pas volledig zichtbaar als de smalle ruimte is betreden. De muren en het plafond zijn volledig wit en de vloer is van grijs beton. De ruimte is daarmee neutraal en uitstekend geschikt voor de afwisseling die Galerie Noord wil bieden. Er is weinig werk dat niet tot zijn recht komt in Galerie Noord.  

 

Organisatie

 

Vrijwilligers en bestuur

Galerie Noord wordt sinds de oprichting in 1997 gerund door vrijwilligers. Meer dan twintig jaar later is het nog steeds een plek waar diverse kunstliefhebbers samenwerken met kunstenaars, bezoekers en elkaar. Niemand die actief is bij Galerie Noord ontvangt een vergoeding of beloning. Er is een twintigtal vrijwilligers actief in rollen als gastheer- of vrouw, lichtman- of vrouw, curator, schrijver, fotograaf, medewerker social media, technisch adviseur.

 

Er is een onbezoldigd bestuur dat de vrijwilligers met raad en daad bijstaat. Dit bestuur wordt gevormd door voorzitter Mariëlle Gebben en penningmeester Sybren Bouwer. De functie van secretaris is vacant.

 

Het bestuur en vrijwilligers komen tweewekelijks bijeen om over lopende zaken en toekomstplannen te praten. Iedereen die bij Galerie Noord is betrokken blijft zo op de hoogte van ontwikkelingen en kan een bijdrage leveren aan die ontwikkelingen. Belangrijke besluiten worden daar samen genomen. Zo is bijvoorbeeld recent besloten over aangepaste visie en doelstellingen, een nieuw logo, prioriteiten voor 2019.

 

Samenwerkingsverbanden

Galerie Noord werkt graag samen met (afgestudeerde) studenten. Kunstopleidingen in het Noorden zijn een kweekvijver voor nieuw talent. Galerie Noord onderhoudt dan ook intensief contact met bijvoorbeeld Academie Minerva en Frank Mohr. We bieden aan studenten en recent afgestudeerden de mogelijkheid om bij ons te exposeren. Ook nodigen we met enige regelmaat recent afgestudeerde kunstenaars uit om onder begeleiding van de coördinatoren van Galerie Noord zelf tentoonstellingen samen te stellen.

 

Galerie Noord staat open voor nieuwe samenwerkingen. Succesvol was bijvoorbeeld in 2018 de samenwerking met Stichting Artisbook, die in Groningen voor het eerst de Week van het Kunstenaarsboek organiseerde. Galerie Noord was een van de vijfentwintig locaties waar dit evenement plaatsvond. We zien het als een kans om meer samenwerkingsverbanden aan te gaan, onder andere om meer en nieuwe bezoekers kennis te laten maken met onze galerie. We willen daarom in 2019 een stage- of onderzoeksplek bieden aan een student die onze positionering en netwerk toetst aan onze doelstellingen en een advies geeft over nieuwe samenwerkingsverbanden.

 

Financiën

 

Uitgaven en inkomsten

Stichting Galerie Noord is zuinig en verzorgt alle exposities met minimale middelen. Onze uitgaven betreffen de (relatief lage) huur van het pand, elektriciteit, verzekeringen, flyers, inkoop voor openingen. Om deze uitgaven te bekostigen vragen we een bijdrage aan kunstenaars om in onze ruimte te exposeren en dragen kunstenaars een commissie af bij verkoop. Al deze inkomsten vloeien direct terug naar de organisatie van nieuwe exposities. We starten binnenkort een campagne om donateurs te werven en we maken een inventarisatie van noodzakelijke uitgaven die betrekking hebben op onderhoud van het pand en middelen voor exposities. Als onze inkomsten structureel stijgen (door bijvoorbeeld giften, hogere verkoop), zullen we de bijdrage en/of de commissie structureel verlagen. We hebben wel een gezonde buffer nodig (minimaal 6 keer onze vaste maandlasten).
Klik hier voor de jaarrekening van 2017.

 

Bijdrage exposerende kunstenaars

Galerie Noord biedt een platform aan eigentijdse kunstenaars uit het Noorden. We onderhouden de ruimte, richten samen met kunstenaars exposities in, ontplooien activiteiten en organiseren de galerie. We begeleiden de kunstenaars bij de samenstelling van hun expositie en bewaken de kwaliteit en de diversiteit van de tentoonstellingen.

 

Een maand exposeren in Galerie Noord kost 440 euro. Met deze bijdrage worden de huur en vaste lasten betaald. Ook inbegrepen zijn een opening en PR door Galerie Noord. Exposerende kunstenaars verdienen hun bijdrage terug bij verkoop: de eerste 440 euro vloeit direct terug naar de kunstenaars. Vanaf 440 euro rekent Galerie Noord een commissie van 35%. Bij groepstentoonstellingen wordt de bijdrage gedeeld door het aantal deelnemende kunstenaars. Met de opbrengsten uit verkoop financiert Galerie Noord onderhoud en andere incidentele uitgaven die nodig zijn om de galerie actueel en verrassend te laten blijven.

 

Verkoop

De exposities bij Galerie Noord zijn verkoopexposities. Zoals hierboven beschreven rekenen we 35% commissie bijverkoop. Deze afspraak gaat pas in nadat de eigen bijdrage van de kunstenaars is terugverdiend. Een rekenvoorbeeld: een kunstenaar heeft een solotentoonstelling bij Galerie Noord. De bijdrage van de kunstenaar aan de tentoonstelling is € 440,00. De kunstenaar verkoopt een werk van €1000,00. De kunstenaars betaalt dan commissie over het verkoopbedrag minus de bijdrage aan de expositie. Er wordt dus 35% commissie berekend over €560,00 euro en de kunstenaar ontvangt €440,00 retour.

 

Alle inkomsten uit verkoop vloeien terug naar de ontwikkeling van exposities dan wel naar noodzakelijk onderhoud of investeringen in Galerie Noord. Bij structurele veranderingen in onze financiële positie passen we de bijdrage en/ of de hoogte van de commissie voor kunstenaars aan, uiteraard bij voorkeur naar beneden.  

 

Vrienden

We vragen best veel van kunstenaars en van onze medewerkers. Kunstenaars die bij ons exposeren vinden het van belang om hun werk aan publiek te tonen, om ervaring op te doen, om te leren van reacties of om geld te verdienen middels verkoop. Daar hebben ze iets voor over. Onze medewerkers dragen belangeloos bij. Dat doen ze vaak en met veel inzet.

 

Vrijwillige bijdragen, donaties of subsidies kunnen wat druk bij kunstenaars en medewerkers wegnemen. Die zijn dan ook van harte welkom. In de galerie kan een incidentele bijdrage worden gegeven, maar we willen het ook mogelijk maken om de Galerie structureel te steunen. Begin 2019 starten we daarom met een campagne: Sluit vriendschap met Galerie Noord.

 

De contouren van deze campagne hebben we uitgewerkt. Een Vriendschap met Galerie Noord is 25 euro per jaar of meer. Vrienden ontvangen als eerste informatie over tentoonstellingen en activiteiten en worden voor elke opening, lezing of workshop persoonlijk uitgenodigd. Vrienden helpen de bijdragen die we vragen aan kunstenaars te verlagen en ondersteunen ons in het onderhoud en de ontwikkeling van de expositieruimte. Grotere donaties zijn uiteraard ook van harte welkom. Een bijdrage van 100 euro per jaar bijvoorbeeld is voor Galerie Noord substantieel. Met vijf van deze donaties kunnen we de ruimte al een maand gratis aanbieden aan een kunstenaar.

 

Voor de campagne ontwikkelen we een folder, waarin de visie en doelstellingen van galerie Noord staan beschreven en waarin wordt uitgelegd wat vriendschap met Galerie Noord inhoudt. We vragen bij de Belastingdienst een Culturele ANBI status aan. Als dat wordt gehonoreerd kunnen vrienden van Galerie Noord hun giften aftrekken van de belasting en wij hoeven over giften geen belasting af te dragen. Verder verspreiden we de boodschap in een digitale flyer en via social media. Al onze vrijwilligers voeren campagne. Per maand hebben we minimaal 150 euro aan vrijwillige bijdragen nodig om de galerie levensvatbaar te houden (gebaseerd op: geen inkomsten uit verkoop).

 

Investeringen

Er is een aantal investeringen noodzakelijk om het basisniveau van de galerie in stand te houden. Dit gaat om bijvoorbeeld verlichting, laptop, mobiele pin, stofzuiger, tafel, stoelen. Ook hebben we om actueel te blijven en alle disciplines een podium te kunnen bieden audio- en videoapparatuur nodig. Verder zouden we graag onze vrijwilligers enkele cursussen willen aanbieden. We maken een inventarisatie en een plan om incidenteel gelden voor deze investeringen aan te trekken.

 

Financiële doelen

Met een maandelijkse bijdrage van 440 euro en giften of commissiegelden van 150 euro per maand is de galerie levensvatbaar. Die basis moeten we op orde zien te brengen en te houden. Liever nog: verhogen, zodat we de volgende doelstellingen kunnen halen:

 

  • buffer van 6 keer vaste maandelijkse lasten (3000 euro)
  • noodzakelijke investeringen doen
  • drie keer per jaar jong talent gratis laten exposeren (1250 euro)
  • bijdrage kunstenaars substantieel naar beneden (tot 5280 euro per jaar)

 

PR en communicatie

 

We willen bereiken dat kunstliefhebbers uit Groningen of die een bezoek brengen aan Groningen weten dat ze bij Galerie Noord terecht kunnen om verrast te worden. Verder willen we dat kunstenaars de waarde zien van exposeren bij Galerie Noord en weten waarom ze een financiële bijdrage leveren en hoe ze die terug kunnen verdienen.

 

We gebruiken verschillende kanalen om aandacht te vragen voor exposities en activiteiten. We hebben een eigen website met informatie over de lopende expositie, een agenda voor het komende jaar en een archief. Op de website staat alle informatie over de galerie, zoals onze doelstellingen, organisatie, financiële verantwoording en de mogelijkheid om lid te worden. We onderhouden persoonlijk contact met (regionale) media en organiseren een keer per jaar een mediaborrel. Sociale media die we gebruiken zijn instagram en facebook. Op instagram plaatsen we regelmatig foto’s van lopende exposities en op facebook houden we onze agenda bij en plaatsen we persberichten en foto’s van openingen. Flyers versturen we zoveel mogelijk digitaal. Op strategische plekken in de stad verspreiden we ook papieren flyers. We hebben een strakke PR planning en maken gebruik van andere kanalen zoals de UIT agenda en de UITloper.

 

We geloven in netwerken en persoonlijk contact. Onze curatoren hebben een groot netwerk van kunstenaars in het Noorden en zoeken steeds naar nieuwe kunstenaars. Ze dragen de boodschap van Galerie Noord uit en kunnen uitleggen waarom we een financiële bijdrage vragen. De vrijwilligers weten de boodschap van Galerie Noord goed uit te dragen en kennen het verhaal van de exposerende kunstenaars en hun werk. Er zijn goede zaalteksten voorhanden, die tevens input zijn voor onze persberichten, website en social media.

Om deze gewenste situatie te bereiken werken we aan de volgende zaken: We hebben sinds begin oktober 2018 een nieuw logo. Aan de gevel van de galerie prijken twee mooie nieuwe vlaggen. We hebben een nieuwe vormgever die onbezoldigd flyers, banners en nieuwsbrieven voor ons maakt. Voor iedere expositie wordt door een van onze vrijwilligers een tekst gemaakt, met uitleg over de expositie en de kunstenaar(s). Persberichten gaan naar alle regionale media. Begin 2019 is onze eerste mediaborrel.

 

Onze website is recent vernieuwd. Lopende exposities staan er goed op vermeld, evenals een archief van exposities in het verleden. Aandachtspunten zijn nog: overzicht van verwachte exposities, campagne Sluit Vriendschap, financiële verantwoording, beleidsplan. We hebben een nieuwe facebookpagina en een nieuwe vrijwilliger voor het bijhouden van instagram.

 

We komen tweewekelijks bijeen met alle vrijwilligers en het bestuur om ideeën te genereren en plannen te formuleren en te bespreken wat goed gaat en wat beter kan.