Annelies Propstra

I have a deeply hidden and inarticulate desire for something beyond the daily life


Annelies Propstra

29 februari tot en met 26 maart

In ‘I have a deeply hidden and inarticulate desire for something beyond the daily life’ lijkt de film van het dagelijks leven op pauze gezet. In een grafisch ogend spel met kleur en vorm op doek zijn mensen in het moment van een beweging stopgezet en afgebeeld.  Kijken, rennen, dansen, springen, zoeken. De kleurrijke snapshots ontvouwen de geheimen en verlangens en hiermee de verhalen van de mens.

De titel van de expositie is een tekst van Virginia Woolf.