Ezio d’Agostino

Noorderlicht: TAXED TO THE MAX
…at least you are not afraid to live life on the brink of chaos

 

6 oktober tot en met 1 december 2019
Aangepaste openingstijden: woensdag tot en met zondag van 12:00 uur tot 18:00 uur

Galerie Noord is dit jaar een van de acht hoofdlocaties van Noorderlicht Internationaal Fotofestival. Het thema van deze zesentwintigste editie van het festival is TAXED TO THE MAX. TAXED TO THE MAX onderzoekt de maatschappelijke spanningen die internationale mega-corporaties creëren met hun enorme accumulatie van kapitaal en invloed op de nationale en mondiale politiek. Hoe beïnvloedt dit het leven van gewone mensen?

Deze expositie is bij uitzondering alleen toegankelijk met een ticket. In Galerie Noord en op de andere locaties (behalve bij VRIJDAG) zijn tickets te verkrijgen. Bekijk voor meer informatie deze brochure van Noorderlicht.

In Galerie Noord is het werk te zien van fotograaf Ezio D’Agostino (1979, Italië). Ezio D’Agostino kijkt naar tekens en symbolen in ons landschap die het constructieproces van de hedendaagse samenleving onthullen. Hij woont en werkt in Marseille.

Ezio D’Agostino

NEOs (2017-2018)

De geschiedenis leert ons dat wanneer het kapitalisme wordt bedreigd door economische crises, grootschalige kolonisatie- en onteigeningsprocessen in gang worden gezet. Ook nu lanceren multinationals een nieuwe cyclus van toe-eigening van natuur, dit keer op een ongekende historische en geografische schaal.

In 2016 onthulde Luxemburg, uit angst voor een nieuwe financiële crisis, plannen voor de exploitatie van mijnbouwbronnen op asteroïden en objecten in de buurt van de aarde (NEO’s). Ondersteund door geavanceerde technologiebedrijven en grote investeringsbanken uit de hele wereld, beoogt het SpaceResources-programma een juridisch kader te scheppen voor de winning van minerale hulpbronnen buiten de atmosfeer van de aarde, die op dit moment nog beschermd wordt door een internationaal verdrag uit 1967. Luxemburg wil zo het belangrijkste onderzoeks- en constructiecentrum worden voor toekomstige commerciële ruimtevrachtvliegtuigen en uitgroeien tot ‘veilige haven’, waar in de ruimte gewonnen grondstoffen kunnen worden geregistreerd en verhandeld. De eerste missie is gepland in 2020.

In handen van private bedrijven zal het programma een van de meest lucratieve ondernemingen van de tweede helft van deze eeuw worden. In de nabije toekomst zullen alleen landen die toegang hebben tot de ruimte deze minerale hulpbronnen kunnen controleren. Gebaseerd op overblijfselen, puin en herinneringen, construeert ‘NEOs’ een visuele en politieke hypothese over de mogelijke gevolgen van deze nieuwe cyclus van onttrekking.