Geknipt en Geraspt

Geknipt en Geraspt

8 tot en met 30 januari 2020
Charlotte Schrameijer en Sandra Catsburg

Opening: zaterdag 11 januari, 17:00 uur

Charlotte Schrameijer: “De papercuts zijn een verbeelding van mijn verwarring ten opzichte van de wereld om mij heen. Oorlogen, terrorisme, polarisatie, natuur- en milieurampen ontwrichten de samenleving wereldwijd. Om grip te krijgen op deze chaos verzamel ik beelden van verontrustende en onveilige plekken: oorlogsgebieden, overstromingen, omstreden grensgebieden, vluchtelingenkampen… Als tegenwicht, vanuit mijn behoefte aan schoonheid, verzamel ik beelden van poëtische natuur. Al deze beelden snijd ik uit en vermeng ik tot nieuwe ‘landschappen’, van een afstand bezien ‘mooi’, maar bij nader beschouwing heftig en rauw. Door het uitsnijden ontstaat een kantwerk dat een samenhangend en verfijnd geheel vormt, maar ook kwetsbaar is, nèt zo kwetsbaar als onze samenleving op deze aarde.”

Sandra Catsburg: “Ieder beeld ontstaat uit niets. Oké, ik heb een idee over een vorm. Maar voor die vorm er is weet ik er eigenlijk niet veel over. Uit hout (multiplex), aangevuld met wat er zich nog meer in mijn werkplaats bevindt, maak ik een vorm. Hoe meer het beeld vorm krijgt, hoe meer ik er een relatie mee krijg. Ik herken er iets levends in. Het karakter van dat levende ding probeer ik preciezer te maken. Dat kan door de vorm aan te passen, kleur of structuur toe te voegen. Hoe het beeld in de ruimte staat of hangt speelt ook een rol. Het beeld is af, als het op zichzelf is komen te staan en ik er niets meer aan toe kan voegen.”

Vergeet niet de tekst van Emmie Muller te lezen, die ze schreef naar aanleiding van deze expositie in Galerie Noord.