Maureen Heijdemann

 

When Glass Meets Ceramics
6 juni t/m 2 juli 2020

 

Door Emmie Muller

 

De ruimtelijke objecten van vormgever Maureen Heijdemann zijn het verrassende resultaat van keramiek gecombineerd met glas.

 

Maureen Heijdemann studeert in 1997 af in ruimtelijke vormgeving aan de Hogeschool voor de kunsten Constantijn Huijgens te Kampen (tegenwoordig Artez te Zwolle), met als specialisatie keramiek. Naderhand raakt zij eveneens bedreven in de glaskunst en zet in 2015, onder de naam Glasvaardig, haar eigen bedrijf op. Door keramiek met glas te combineren ontdekt zij een nieuwe vormgeving waarin zij haar ideeën optimaal kwijt kan. Zij werkt niet alleen in opdracht, maar maakt ook vrij werk. Toegepast of autonoom, bij haar werken beide kunstuitingen goed samen, omdat zij elkaar aanvullen en versterken.

 

Kenmerkend voor haar stijl zijn een strakke lijnvoering en gestileerde vormen die tot de essentie zijn teruggebracht. Hieraan ontlenen de objecten hun figuratieve karakter en behouden zij, ook zonder realistische nabootsing, hun herkenbaarheid.

Maureen Heijdemann is naast keramiste ook een glaskunstenaar. Het samenvoegen van aardewerk en glas vergt zowel een ingenieuze als tijdrovende techniek, die zij zich gaandeweg heeft eigen gemaakt. Ideevorming en uitvoering werken hierbij nauw samen en zijn even belangrijk. Zij pikt haar ideeën op uit alles wat haar omgeving te bieden heeft. Het zijn vooral de lijnvoering in flora en fauna en de verhoudingen in het straatbeeld, waar haar aandacht naar uitgaat.

 

Met name in de serie getiteld Flowergirls heeft zij zich laten inspireren door de schilderijen van Gustav Klimt en de stijlbewegingen Art Deco en Jugendstil. Dat is niet zo verwonderlijk, want Heijdemanns toepassing van heldere lijnen en decoratieve patronen zijn in beide inspiratiebronnen terug te vinden.

 

Bij het zo technisch complexe werk van Maureen Heijdemann is een goed idee hebben niet genoeg. Met evenveel creativiteit moet er worden nagedacht over de materiaalkeuze en een plan van aanpak worden gemaakt.

 

Klei en glas zijn materialen met uiteenlopende eigenschappen. Klei is een plastisch materiaal en glas is hard, spiegelend en lichtdoorlatend. Voor de verwerking van deze materialen zijn dientengevolge twee verschillende ovens nodig. De ene om de kleiproducten in te bakken en te glazuren en de andere om de losse elementen van gekleurd glas, in te smelten. Ook in de omgang met deze materialen ervaart Maureen Heijdemann een verschil. Glas vergt een bedachtzame benadering en bij het boetseren van de fijne chamotteklei komt het meer aan op spontaniteit en werken met de handen. Deze tegenstellingen komen ook terug in het eindproduct. Klei, die gewonnen wordt uit rivierslib, is eenmaal gebakken robuust en aards, terwijl glas geassocieerd wordt met licht en lucht. Het is de combinatie van deze twee eigenzinnige materialen waarmee zij de gelaagdheid in haar werk overtuigend weet over te brengen.

 

Het werk van Maureen Heijdemann kent een verscheidenheid aan motieven. In deze expositie zijn ruimtelijke beelden opgenomen van pauwen (Paradijsvogels), portretten met bloemen (Flowergirls), borstbeelden (Hoofden), bomen en gestapelde borden (Dinnerparty).

 

De beelden zijn met zorg, aandacht en met een groot oog voor detail gemaakt. Doordat zij zich bedient van een afgewogen vormgeving en in haar ontwerpen afziet van overbodige franje, behoeven zij geen uitleg of verantwoording. What you see is what you get.

 

Maureen Heijdeman weet tevens gebruik te maken van humor en vervreemding. Daar getuigen de vlieg in de soep van en het omdraaien van het perspectief in de serie bomen: zoals op het platte vlak ruimtelijkheid alleen kan worden gesuggereerd, geeft zij een ruimtelijke situatie suggestief weer als een eendimensionaal vlak. In deze serie is maximaal gebruik gemaakt van het transparante glas in relatie tot de stevige stammen van aardewerk.

 

In haar werk laat Maureen Heijdemann vorm en inhoud naadloos samenvallen. De perfectie die zij daarbij aan de dag legt vervalt nergens in holle esthetiek, maar stevent af op een inhoudelijke beleving van vakmanschap en schoonheid.