HOLT

HṑLT

Jubileumtentoonstelling
5 januari t/m 2 februari 2023

Forma Aktua en Galerie Noord
Nieuwstad 6 t/m 10, Groningen

Opening: zondag 8 januari, 16:00 uur

In Galerie Noord:
Rineke Hollemans
Rita Lentz
Tim Blaauw
Wijke van der Bij
Willy van der Duyn

In Forma Aktua:
Aldrik Salverda
Angelique van Wesemael
Anja Knoopers
Anne Brouwer
Antje Veldstra
Bert Hemsteede
Claudia van de Leur
Eline Brontsema
Elise Madderom
Jan-Erik Wedholm
Marjolein Terwindt-Wetterauw
Sietske Bosma
Tineke van den Berg
Titia Beukema

HṑLT, de vereniging van Noordelijke hoogdrukkers, viert haar 25-jarig jubileum. HṑLT bestaat uit 21 beroepskunstenaars die prenten maken door middel van hoogdruktechnieken, zoals houtsnede, linosnede en gravure. Samen experimenteren ze met materialen en nieuwe methoden, wisselen ze kennis en ervaring uit en maken ze exposities. 

In deze expositie tonen 19 leden een scala aan mogelijkheden van de hoogdruk, van expressieve zwart-wit drukken tot complexe meerkleuren-drukken. Ter gelegenheid van het jubileum maakten de leden van HṑLT samen een prentendoos. Van ieder lid bevat de doos een kleine houtsnede en een wissellijst met passepartout. Het papierformaat is 20 bij 20 centimeter en de oplage is 35 exemplaren. De doos wordt gepresenteerd tijdens de opening. Ieder lid ontvangt een exemplaar en de rest van de oplage wordt te koop aangeboden.

Rita Lentz

Wijke van der Bij

Rineke Hollemans

Over de hoogdruk

Deze uit Oost-Azië afkomstige manier van drukken werd in West Europa vanaf de 15e eeuw gebruikt om teksten en illustraties te vermenigvuldigen. Tegenwoordig wordt dit oude ambacht voornamelijk gezien als een kunstvorm met specifieke kenmerken en mogelijkheden.

De houtsnede werkt als volgt: met gutsen en messen worden delen van een houten plank lager gemaakt. De vlakken en lijnen die overblijven worden ingesmeerd met inkt en afgedrukt. Zo wordt een serie prenten, houtsneden, gemaakt, waarbij de houtnerven en de weerbarstigheid van het materiaal het resultaat een heel eigen karakter geven. Een linoleumsnede werkt hetzelfde, alleen is dan de beelddrager linoleum. In linoleum is makkelijker en soepeler te snijden dan in hout. Een houtgravure wordt gesneden in kops hout met fijnere gereedschappen en afgedrukt op dezelfde manier als de houtsnede. Om de complexe meerkleuren-drukken die ook in de tentoonstelling zijn te zien te maken wordt voor elke nieuwe kleur het blok verder weggesneden en moet er naast of de over de reeds aanwezige kleuren opnieuw gedrukt worden. Sommige prenten gaan op die manier wel tien keer of meer door de pers voor het uiteindelijk resultaat bereikt is.

Tim Blaauw

Over de exposanten

Aldrik Salverda heeft de Veenkoloniën als inspiratiebron. In zijn werk zijn zowel de weidsheid, de luchten en de wolken te herkennen, als de typische structuren, lijnen en kleuren. 

Angelique van Wesemael maakt overwegend linoleumsnedes in zwart en wit. Terugkerende thema’s zijn de relatie tussen mens en dier en de mens die zijn plek zoekt in de veranderende wereld.

Anje Knoopers neemt haar aloude passie voor de dans als uitgangspunt. Haar houtsneden in gemengde techniek tonen voorstellingen van een dansgroep die de dans in al zijn facetten en kracht toont. 

Anne Brouwer maakt linosneden in een kleine oplage, vaak met behulp van reductietechniek. De afbeeldingen zijn autobiografisch, met een duidelijke voorkeur voor dieren, gebouwen en nostalgie.

Antje Veldstra maakt houtdrukken met landschappelijke onderwerpen. Sfeer en herinnering is voor haar belangrijker dan het weergeven van de werkelijkheid. Ze maakt dankbaar gebruik van onvoorziene wendingen tijdens het drukproces. 

Bert Hemsteede neemt de weergave van de zichtbare werkelijkheid als vertrekpunt. Zijn beelden zijn vaak onbestemde ruimtes waarin mensen, dieren en planten in een zelfverzonnen verhaal bestaan.

Claudia van de Leur probeert de verwondering en inspiratie die ze ervaart tijdens wandelingen in de natuur met haar beelden te vangen. De beelden die ze zo verzamelt verwerkt ze in tekeningen en houtsneden. 

Eline Brontsema maakt kleurenhoutsneden volgens de reductietechniek, waarbij kleur en compositie de belangrijkste rol spelen. Interieurs en stillevens zijn haar meest geliefde onderwerpen.

Elise Madderom maakt vooral kleuren houtdrukken volgens de reductiemethode: één houtplaat wordt bij elke drukgang verder uitgegutst en met een nieuwe kleur ingerold en op papier afgedrukt.

Jan-Erik Wedholm neemt bossen en oude steden als aanleidingen voor zijn beeldende onderzoek. Hij ervaart het werken met hoogdruk als een groot avontuur. 

Marjolein Terwindt-Wetterauw gebruikt de nerven en weerbarstigheid van haar materialen om het beeld te versterken. Haar onderwerpen zijn divers, meestal figuratief.

Rineke Hollemans start meestal met aquarellen of een snelle potloodschets in het landschap. In haar atelier onderzoekt ze vervolgens hoe ze passend bij het landschap een houtsnede kan maken.

Rita Lentz zoekt naar evenwicht tussen abstracte en figuratieve elementen uit de directe omgeving. Haar houtdrukken vormen een verhaal. 

Sietske Bosma is gefascineerd door lijn, vorm en ritme. Haar nieuwste werk neigt naar abstractie. In haar werk zijn verwijzingen te vinden naar haar textiele verleden en haar liefde voor patronen en stoffelijkheid.

Tineke van den Berg gebruikt voor haar kleurhoutsneden in de reductietechniek inkt op waterbasis. Het resultaat is soms aquarelachtig. Lichtval, kleur en structuur zijn belangrijk in haar werk.

Tim Blaauw bepaalt in kleine schetsen de compositie en daarna komen bij de uitwerking in houtsnede kleur en toon aan de orde. Het landschap is altijd zijn favoriete onderwerp geweest. Locatie, standpunt en kijkrichting bepalen de vorm.

Titia Beukema laat zich bij het vervaardigen van haar houtsneden inspireren door haar directe omgeving: haar huis, haar tuin, Groningen en het ommeland. 

Wijke van der Bij kiest meestal oude gebouwen als onderwerp. Schoonheid en verval spelen een belangrijke rol. Ze maakt gebruik van de reductietechniek en omdat ze met veel kleuren en drukgangen werkt is haar werkproces arbeidsintensief. 

Willy van der Duyn heeft niet de ambitie de werkelijkheid af te beelden. Haar werk gaat niet over beschrijven of uitleggen, maar over ervaren en ondergaan. Ze beschouwt haar werk als goed wanneer de aanleiding er niet meer toe doet.

Willy van der Duyn

Tim Blaauw