In between this or that

In Between This Or That

Gemma Carson, Jaime Gonzalez Palencia, Man-Pan Lau, Paul Verheul en Sojung Lee

6 mei t/m 1 juni 2023

Opening: 6 mei om 17.00 uur

Gemma Carson rondde in 2022 cum laude haar master aan Frank Mohr Institute af, richting schilderen. Het tussengebied is de dimensie die ze met elk gebaar dat ze maakt verkent en probeert te vernieuwen. Het is een drempel, een interval, een ruimte gevuld met contacten en afstanden, de ruimte waar leemtes elkaar raken. Een zekere energie die het niets tot een voelbare aanwezigheid maakt, of stilte als vanzelfsprekendheid laat voelen, heeft haar aandacht. Door onzichtbare krachten laat ze zich leiden langs twijfel en verwarring, bij elke stap geraakt door onderwaterstromen.

Na zijn opleiding in Spanje werd Jaime Gonzalez Palencia toegelaten tot Frank Mohr Institute, waar hij in 2022 zijn master afrondde. Jaime is een figuratief schilder die ook gebruik maakt van grafische vormgeving, fotografie en video. De spanning tussen technische visie en handmatige uitvoering is bepalend voor zijn werk. Zijn liefde voor schilderen vertaalt zich in een obsessief zoeken naar de ware aard van het medium en naar mogelijkheden om daar elementen uit andere bronnen aan toe te voegen. Hij probeert de manier waarop onze hersenen snelkoppelingen maken na te bootsen. Hij zoekt daarbij vooral naar de ervaring van het waarnemen van patronen en verbanden in willekeurige gebeurtenissen of in schijnbaar betekenisloze gegevens, hetgeen typisch is voor het verschijnsel apofenie. Via gefragmenteerde fenomenologische ervaringen houdt Jaime zich zo bezig met de mystieke zoektocht naar het zelf.

Man-Pan Lau behaalde in 2012 zijn bachelor in visuele kunsten aan de Hong Kong Baptist University en in 2022 zijn master in schilderen aan Frank Mohr Institute. Hij hanteert schilderen als een medium om het mysterie van het gewone over te brengen. Hij onderzoekt daarbij de concepten van emotionele herinneringen en de memorabele aard van objecten. In zijn zoektocht vindt hij sporen van het menselijk bestaan in de afstand tussen de werkelijkheid en de verbeelding daarvan. ‘De mens’ is een centraal onderwerp dat hij in zijn werken altijd probeert te ontdekken en te onthullen, vooral door het oproepen van herkenning via afbeeldingen. Zijn kunstwerken drukken zijn angst en twijfel uit over een a-historisch perspectief op identiteit en weerspiegelen zo zijn kijk op identiteitspolitiek en vrijheid.

Paul Verheul kwam na studies in Brussel en Londen naar Groningen voor zijn master aan Frank Mohr Institute. Paul werkt met lijn. Dat doet hij in verschillende media zoals schilderen, etsen, naaien en weven. Hij stelt traditionele opvattingen over schilderen ter discussie, door bijvoorbeeld het oppervlak te verdelen en kwaliteiten als transparantie en lichtheid te benadrukken. Hij verkent noties van weven en schrijven met handelingen die sporen achterlaten. Als het potlood het oppervlak raakt en dan weer wordt opgeheven, ontstaat een patroon van aanwezigheid en afwezigheid ontstaat. Het begrip lijn wordt representatief voor reis. Gedraaid, geknoopt, samengevlochten tot oppervlakten figureren de oorspronkelijke draden nu als sporen. Ze zijn overgeleverd aan het regelmatige patroon van hun verstrengeling.

Sojung Lee behaalde in 2019 haar bachelor in schilderen in Hongkong en in 2022 haar master in Media, Art, Design & Technology aan Frank Mohr Institute. Sojung denkt veel na over een omstandigheid waarin onverenigbare dingen tegelijkertijd bestaan. Ze wordt aangetrokken door iets dat niet authentiek of echt aanvoelt, hetgeen meestal maar een beperkte tijd duurt. Dit doet haar denken aan ‘substituten’ of ‘plaatsvervangers’ die zich in een samenleving verschuilen. Ze gelooft ook dat een oppervlakkig fenomeen een onzichtbaar sociaal systeem verbergt. In haar recente werk vraagt ze zich af  hoe beelden als tekens werken in onze mediamaatschappij, hoe alle inconstante beelden zorgen voor wanorde in onze traditionele manier van herinneren.