Natascha door Emmie

Inner Nature Outer Nature
Outer Nature Inner Nature

 

Begeleidende tekst bij de expositie van Natascha J.A. Rodenburg door Emmie Muller

 

De beelden van Natascha J.A. Rodenburg zijn van natuurlijk materiaal gemaakt. Deze multi-disciplinaire kunstenaar confronteert haar publiek met de natuurlijke omgeving waarin wij leven en de natuur in onszelf.

 

Van kinds af aan heeft Natascha Rodenburg, geboren en opgegroeid in Heerlen, een fascinatie voor de natuur die begon met het verzamelen van zaden. Het begin van een proces in wording. Na de middelbare school had zij graag een studie gevolgd waarbij het brein, het lichaam en het met je handen werken centraal zou staan. Aangezien een dergelijke opleiding niet bestond koos zij voor de kunstacademie in Maastricht. Met een voorliefde voor de performancekunst verhuisde zij naar Amsterdam en raakte verzeild in de wereld van het experimentele straattheater. 

Haar doel om kunst te maken en daarmee te communiceren liet nog even op zich wachten.

Het navolgen en ervaren van intrinsieke motivaties en ingevingen kregen prioriteit en leidde haar naar Nieuw Zeeland, waar zij twintig jaar verbleef. Een zeilboot bouwde, Chi Kung instructeur werd, een bedrijf opzette en werkte in een Māori Healing Clinic waar men in de behandeling uitgaat van een holistische benadering. In 2016 kwam Natascha Rodenburg terug naar Nederland waar haar oorspronkelijke doel vaste grond onder de voeten kreeg en alle opgedane ervaringen en artistieke ideeën op zijn plek vielen. Een proces van  groei.

De presentatie van deze tentoonstelling bestaat uit foto’s, monoprints, tekeningen, ruimtelijke beelden, wandobjecten en combinaties daarvan. Het lijkt er op dat Rodenburg geen enkel medium uit de weg gaat. Zij werkt graag in series om haar onderwerpen in beeld te brengen. Sporadisch afgewisseld met unieke exemplaren (unica). En ook haar materiaalkeuze is al even veelzijdig. Rodenburg werkt overwegend met materialen uit de natuur zoals fruit, aarde, lucht, zaailingen van bomen en linzen, afval van organisch materiaal, bamboo, en ga zomaar door. Techniekkeuze en materiaalkeuze worden nauwkeurig op elkaar afgestemd. Waar nodig, en met oog voor detail, complementeren industriële materialen zoals staal het eindproduct. 

Natascha Rodenburg maakt met haar werk processen van veranderingen op een visuele manier inzichtelijk. Processen van innerlijke groei (Inner) paart zij aan groeiprocessen in de natuur (Outer). Zij laat ons inzien dat deze twee grote thema’s onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Samenwerken. Als mensen hebben wij met ons handelen effect op de natuur en de natuur heeft effect op ons. Natascha Rodenburg is er van overtuigd dat als wij veranderen onze natuurlijke omgeving, waar wij afhankelijk van zijn om te overleven, positief met ons mee zal veranderen. Het is die intrinsieke noodzaak en motivatie waar haar beelden van getuigen en die ons uitnodigen tot een andere vorm van bewustwording. Een proces naar wasdom.

De levenscyclus eindigt met het proces van verval. Echter, Natascha Rodenburg wil met haar beelden niet de vergankelijkheid benadrukken, maar het leven zelf, dat zich langs fases van veranderingen op natuurlijke wijze voltrekt. In ons en buiten ons. Op poëtische wijze en in al zijn schoonheid weet zij het wonder van de natuur te verbeelden, zonder de rauwheid ervan te schuwen. Zoals het leven is zijn haar beelden. De kern van haar werk is niet het verval maar juist de kracht en de tomeloze energie die de natuur op ons afstraalt. Daar bewuster van worden is een proces van hoop, van een nieuw begin.