Inner Nature Outer Nature

Inner Nature, Outer Nature
Outer Nature, Inner Nature


Natascha J. A. Rodenburg

2 t/m 28 april

Opening: 2 april, 17:00 uur
Activiteiten: klik hier

Over de natuur buiten de mens en over de natuur binnenin de mens. En over hoe de twee onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 

Natascha J. A. Rodenburg nodigt je uit verloren te raken in een binnenwereld. In een eclectische mix van tastbare sculpturen, muurstukken, schilderijen en poëtische verhalen toont ze haar kwetsbaarheid en nieuwsgierigheid. Veel van de materialen die ze gebruikt komen uit de natuur. Fruit. Aarde. Zaailingen. Bamboe. In al hun kracht en schoonheid verbinden ze onze natuurlijke omgeving met de natuur in onszelf. 

Buiten bedreigen ecologische rampen onze natuur. Externe conflicten veroorzaken trauma. We staan daardoor voor tal van dilemma’s. We ervaren verwarring. Zijn we ons ervan bewust welke impact alle externe stress heeft binnenin ons? Natascha J.A. Rodenburg probeert met haar installatie de druk enigszins van de ketel te halen en ons terug te leiden naar verwondering. Ze daagt je uit naar je eigen positie in de wereld te kijken en je te verleiden tot een transformatie: “als elementen van binnenuit veranderen, zullen externe effecten volgen.”

Verdiepend, overweldigend, uitgestrekt.

Lees hier de tekst die Emmie Muller bij de expositie van Natascha schreef.